icon

 
โต๊ะหัวเตียงใครคิดว่าไม่สำคัญ - ไอเดีย - ตกแต่ง - ของแต่งบ้าน - ห้องนอน

สร้อย แหวน นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ หนังสือ แว่นตา ครีมทามือ หรือแม้กระทั่งยาดม ยาหมอง สิ่งเหล่านี้มักจะถูกวางอยู่ในที่ที่ใกล้มือหยิบที่สุด ฉะนั้นเราไม่ควรมองข้ามโต๊ะหัวเตียง เพราะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่ควรจะมีไว้ เพราะว่าสิ่งของมากมายที่กล่าวไปนั้น มักจะวางอยู่ข้างๆเตียงเสมอ เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่าย ยามต้องการ และนี่คือโต๊ะหัวเตียงที่เราสรรหามาฝาก ชอบแบบไหนก็จัดไปไว้ที่ห้องนอนซะนะ...เตียงจะได้มีเพื่อนเป็นโต๊ะข้างเตียง ^^

โต๊ะหัวเตียงใครคิดว่าไม่สำคัญ - ไอเดีย - ตกแต่ง - ของแต่งบ้าน - ห้องนอนโต๊ะหัวเตียงใครคิดว่าไม่สำคัญ - ไอเดีย - ตกแต่ง - ของแต่งบ้าน - ห้องนอน


 
โต๊ะหัวเตียงใครคิดว่าไม่สำคัญ - ไอเดีย - ตกแต่ง - ของแต่งบ้าน - ห้องนอนโต๊ะหัวเตียงใครคิดว่าไม่สำคัญ - ไอเดีย - ตกแต่ง - ของแต่งบ้าน - ห้องนอนโต๊ะหัวเตียงใครคิดว่าไม่สำคัญ - ไอเดีย - ตกแต่ง - ของแต่งบ้าน - ห้องนอน

 

โต๊ะหัวเตียงใครคิดว่าไม่สำคัญ - ไอเดีย - ตกแต่ง - ของแต่งบ้าน - ห้องนอนโต๊ะหัวเตียงใครคิดว่าไม่สำคัญ - ไอเดีย - ตกแต่ง - ของแต่งบ้าน - ห้องนอน

Comment

Comment:

Tweet

Recommend